VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ A KONZULTACE 

Nejdůležitější před samotnou terapií je dopátrat se vůbec příčiny vzniku vašich problémů a bolestí. Ideálně všechny tyto příčiny začít postupně odstraňovat a snažit se pochopit, jak tělo funguje. Okem dobrého terapeuta je vidět mnoho již tehdy, když klient vchází do dveří. Kombinací odborných vyšetřovacích metod, odebráním kvalitní anamnézy (soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu) a společnou konzultací vám navrhnu následnou léčbu. V mnoha případech je úleva od bolesti znatelná již při prvních terapiích. 

TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH A SVALOVÝCH DYSBALANCÍ 

Svalová dysbalance je funkční svalová nerovnováha. Jednoduše řečeno se jedná o stav, kdy jsou svaly působící proti sobě ve vzájemné nerovnováze. Někde jsou svaly zkrácené, na jiném místě zase ochablé. Oba tyto případy způsobí špatnou práci svalů, která se projeví zhoršenou koordinací, neekonomickým používáním dalších svalů a to nastartuje počátek omezení určitých pohybů, nepohodlnost pro člověka až bolest. Příčinou vzniku svalových dysbalancí je ve většině případů špatné využívání našich svalů při každodenních činnostech, jako je naše práce, domácnost a další. Jsou to špatné návyky, které si náš mozek přivlastní a zafixuje jako nový pohybový stereotyp. Tyto špatné pohybové stereotypy je třeba utlumit a nastavit namísto nich ty nové a správné. Další příčinou je nerovnoměrné a špatné zatěžování svalů při sportu či jiné namáhavé činnosti. Tento stav se ale může vyskytnout i jako poúrazový projev, kdy člověk vyhledává úlevné polohy, které nejsou pro tělo vlastní, a v nich se poté dlouhodobě nachází. Například když máte nohu v sádře a minimálně 6 týdnů kulháte o berlích, je nutné si po jejím sundání uvědomit opět správný krok. Díky těmto funkčním poruchám může vznikat vadné držení těla, skoliózy, špatné postavení pánve, plochonoží a další.

ODSTRANĚNÍ BOLESTÍ PÁTEŘE RŮZNÝCH PŘÍČIN 

Je nutné si uvědomit, že bolest je indikátorem problémů v našem těle a je třeba tyto problémy řešit. Bohužel mnoho lidí se snaží bolest buď nevnímat, nebo se s ní ztotožnit a pokorně ji přijmout. Možná je to výsledek dnešní uspěchané doby, která nám dává čím dál méně času a možností starat se o své tělo. Ať už je příčina jakákoliv, skoro vždy je bolest spjatá se stažením měkkých tkání (kůže, podkoží, sval a svalová fascie). K úlevě využívám měkké a mobilizační techniky. Tyto stažené tkáně jdou většinou ruku v ruce i s blokádami páteře a kloubů, které vyvolávají další negativní změny. Pomáhám při ztuhlých a bolestivých svalech krční páteře, bolestech v oblasti hrudníku a lopatek, bolestech v bederní části páteře, odstraňuji kloubní blokády, ulevuji přetíženým svalů, úponovým bolestem nebo při výhřezu ploténky.

protažení a uvolnění  mobilizace žeber  mobilizace žeber  

POMOC PŘI AKUTNÍCH PROBLÉMECH

Akutní bolest dokáže člověka paralyzovat a je potřeba tento stav co nejdříve řešit. Může se stát, že časem se akutní bolest zmírní, i když člověk ani nevyhledá odborníka, ale problém i přesto dále přetrvává. Jen se někde nenápadně skryje a propukne za nějaký čas znovu a dost často i více. Tyto akutní problémy mohou nastat při zablokování špatným pohybem, při zvedání těžkých břemen, ofouknutím, přeležením, uskřinutím.

POMOC PŘI CHRONICKÝCH PROBLÉMECH

Ulevuji od dlouhodobé bolesti přetěžované páteře. Pomáhám při bolestivých stavech v oblasti kloubů: epikondylitidy (tenisový a golfový loket), syndrom karpálního tunelu, bolesti kyčelních a kolenních kloubů s častými artrotickými změnami. Pomoc v oblasti ramen (syndrom zmrzlého ramene) a lopatek. Řešení chronických problémů po úrazech.

POSÍLENÍ A ZLEPŠENÍ STABILITY HLUBOKÉHO SVALSTVA PÁTEŘE A PÁNEVNÍHO DNA

Bohužel hluboké svaly páteře mají velkou tendenci k ochabování a většina lidí díky těmto nefunkčním svalům ztrácí vnitřní stabilitu těla, která vede jako řetězová reakce k dalším problémům. Tyto hluboké struktury jsou pro člověka nejdůležitější oporou. Zaměřuji se na posílení a stimulaci těchto ochablých a utlumených svalů ať už prací se samotným tělem či s dopomocí labilních pomůcek. Toto utlumení často vzniká vlivem sedavého zaměstnání nebo také po porodu. Důsledkem nefunkčnosti těchto svalů může vznikat vadné držení těla, skoliózy. Ochablé pánevní dno může způsobovat řadu vážných problémů jako je inkontinence a problémy s porodem (nedostatečná síla vyvinout potřebný tlak).

posilování  posilování

BOLESTI HLAVY

Bolest hlavy jakožto civilizační choroba trápící skoro každého druhého člověka může mít mnoho příčin, které jsou vzájemně provázané (od neurologických aspektů přes funkční až po psychosomatické). Často je ale bolest hlavy způsobená stažením svalů oblasti krční páteře a zvýšeným svalovým napětím, které může pomocí spoušťových bodů (trigger points) nebo citlivých bodů (tender points) časem tvořit a šířit bolest migrenózního charakteru.

protažení šíje   mobilizace žeber

KOMPENZAČNÍ ŘEŠENÍ PŘI SEDAVÉM ZAMĚSTNÁNÍ A ERGONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Při sedavém zaměstnání dochází k větší pasivitě svalů, s čímž se pojí další rizika, která negativně ovlivňují nejen pohybový aparát, ale i celkový metabolismus člověka (obezita, cukrovka, chronické bolesti zad a další). Pomáhám a poskytuji poradenství jak správně využívat tělo při dlouhodobé práci vsedě nebo vestoje a jak správně zapojovat svaly při každodenních aktivitách. Také dělám poradenství v oblasti využívání pomůcek do kanceláří a jiných zařízení.

RELAXACE

Jako je důležité trénovat a stimulovat svaly, stejně důležitou funkci má relaxace. Zaměřuji se na snížení svalového napětí přetížených svalů, navození relaxace tělesné i duševní a na správný stereotyp dýchání.

KOMPENZACE SPORTOVNÍHO ZATÍŽENÍ

Pomáhám při přetížení svalů při sportu, tvořím kompenzační cvičení u sportů jednostranného charakteru. Kladu důraz na správně zvolený strečink, na který se bohužel ve většině případů zapomíná nebo který bývá nedostatečný.

PREVENCE

S klientem tvořím preventivní opatření jemu na míru šitá podle činnosti, kterou vykonává. Prevence předchází vzniku bolesti jakékoliv příčiny. Zaměřuji se na prevenci vzniku sekundárních problémů také u dětí.

KINESIOTAPING

Využívám svojí oblíbenou ověřenou značku ARES kinesiotape.

Tato metoda spočívá v lepení elastických pásek na kůži různými způsoby podle toho, jakého cíle chci u klienta dosáhnout (uvolnění a relaxace svalů, stimulace svalů, redukce bolesti a otoků, zlepšení lymfatického toku). Kinesiotape je skvělý pomocník nejen díky svým vlastnostem a rychlé pomoci, ale také díky tomu, že je i pro klienta komfortní, jelikož se dokonale přizpůsobí tělu a klienta nijak neomezuje.Touto metodou ovlivňuji muskuloskeletální a lymfatickou soustavu.

CVIČENÍ S NEJRŮZNĚJŠÍMI POMŮCKAMI 

Je pro mě stěžejní, aby všechny cviky byly pro klienta pochopitelné a proveditelné. Začínám u lehčích cviků a postupně rozvíjím klientovy možnosti. Stejně důležitou složkou při cvičení je zábava a chuť vůbec cvičit. S pomůckami se tak zapojí více svalových skupin, zefektivní se cvičení a v neposlední řadě má člověk ze samotného cvičení větší požitek. Využívám cvičení s terapeutickými pomůckami, jako jsou balanční plochy, therabandy, overbally, podložky a další.

 posilování s pružnou gumou

POMOC POÚRAZOVÝCH A POOPERAČNÍCH STAVECH, UVOLNĚNÍ A ZLEPŠENÍ HOJENÍ JIZEV 

Řeším stavy po zlomeninách kostí, luxacích (vykloubení) nebo distorzích (vyvrknutí) kloubů, po operacích vazů, menisků, výhřezů plotének a umělých kloubních náhrad (endoprotézy). Starám se o rozvolnění přisedlých jizev a tím urychluji jejich hojení.

Objednejte se zde...
+420 731 269 959
martina@bolenova-fyzio.cz

Ostrovského 253/3
3. patro, ordinace č.3100

Zobrazit na mapě
Další kontakty

Pokud máte dotazy, napište.




Označené* položky jsou povinné.